Đang tải dữ liệu...
VIDEO
Fanpage

Tư vấn lập dự án đầu tư nước ngoài

Tư vấn lập dự án đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư nước ngoài của ĐẠI QUỐC VIỆT luôn được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra nhiều giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam. Sử dụng dịch vụ của ĐẠI QUỐC VIỆT Quý khách sẽ được chúng tôi tư vấn các nội dung sau.

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẠI QUỐC VIỆT

 1. Nội dung tư vấn

 -         Chúng tôi sẽ tư vấn về đường lối, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các quy định liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư;

-         Dự báo những biến động của chính sách có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Hỗ trợ tìm địa điểm dự án.

-         Tính khả thi của dự án đầu tư;

-         Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể;

-         Các ưu đãi đầu tư được áp dụng;

-        Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế - xã hội và thị trường;

-         Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh;

-         Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật.

 

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.

 

DỊCH VỤ HẬU MÃI

-         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng …

-         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí quahttp://luatvabatdongsan.com

-         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

-         Tư vấn miễn phải 02 năm kể từ ngày thành lập