Đang tải dữ liệu...
Danh mục bất động sản
VIDEO
Fanpage

Thủ tục về đất đai

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc xin phép hoặc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi mục mục đích sử dụng ban đầu của đất đai. Đây là thủ tục nhận được nhiều sự quan tâm bởi đất là loại tài sản đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân nhưng được Nhà nước kiểm soát và làm đại diện sở hữu.
Tư vấn hướng dẫn thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ

Tư vấn hướng dẫn thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ

Thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ là một thủ tục pháp lý mà bắt buộc các cá nhân, hộ gia đình phải thực hiện để đảm bảo quyền sở hữu của mình đối với nhà ở sau khi đã hoàn thành công trình xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.
Thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai

Thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai

Thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất