Đang tải dữ liệu...
Danh mục bất động sản
VIDEO
Fanpage

Thừa Kế

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế, chia thừa kế, tranh chấp thừa kế

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế, chia thừa kế, tranh chấp thừa kế

Quan hệ thừa kế ngày càng phức tạp. Trên thực tế, những trường hợp anh em từ nhau vì tài sản thừa kế, con từ cha, từ mẹ vì tài sản thừa kế không còn là hiếm. Thậm chí còn có những trường hợp gây thương tích cho nhau, giết nhau chỉ vì tranh chấp tài sản thừa kế. Thực tế ấy đến từ thực tại đáng lên án về vấn đề đạo đức con người nhưng cũng một phần vì thiếu hiểu biết các quy định của pháp luật. Các quy định về thừa kế được quy định rất rõ ràng trong Bộ luật dân sự 2015 và được hướng dẫn thi hành rất chi tiết.